SKOLIOZA


Zabiegi są bezpieczne, bezbolesne i bardzo starannie opracowane.

Zabiegi terapeutyczne prowadzą w naszych placówkach dyplomowani rehabilitanci

z profesjonalnym przygotowaniem z zakresu terapii manualnej YUMEIHO.


Młody człowiek wchodzący w dorosłe życie z prostym kręgosłupem wygrywa zdrowie!


Stanisław Korbański

dypl. terapeuta i nauczyciel YUMEIHO

KOREKCJA SKOLIOZY


Gabinety wykonujące zabiegi metodą YUMEIHO® od lat organizują akcje kontroli wad postawy dla dzieci i młodzieży. Efektem tych akcji jest wyprowadzenie ze skoliozy I stopnia kilkuset dzieci, skorygowanie u wielu z nich skoliozy tzw. jednołukowej, a przez to zapobieżenie powstania dwułukowego stadium skrzywienia kręgosłupa.


Zdecydowanie profilaktyczny charakter terapii YUMEIHO pozwolił zapobiec u wielu młodych ludzi operacji na kręgosłupie. Przy skrzywieniach II-go i III-go stopnia metoda YUMEIHO stanowiła przygotowanie do operacji.

Profilaktyka, wczesne wykrycie skoliozy i W Ł A Ś C I W E, w miarę szybkie zadziałanie może zapobiec wielu troskom i tragediom osobistym.


Z obserwacji poczynionych w naszych gabinetach oraz obserwacji i doświadczeń dra Saionji Masayuki z Kliniki Profilaktyki Medycznej w Tokio, twórcy metody YUMEIHO wynika, iż najprawdopodobniej najczęstszą przyczyną bocznego skrzywienia kręgosłupa /skoliozy / są niesymetrycznie ułożone kości miednicy w stosunku do kolumny kręgosłupa. Ten brak symetrii,

wg teorii YUMEIHO, jest prawdopodobnie przekazany dziecku mechanicznie w łonie matki i jest bezpośrednią przyczyną powstania, najpierw skoliozy jednołukowej, odwracalnej, a następnie dwułukowej.

Podczas badań kontrolnych wad kręgosłupa u dzieci ustalamy stan symetrii układu kostnego dziecka. Brak takiej symetrii oznacza przemieszczenie kości miednicznych.

Przy stwierdzeniu skoliozy tzw. jednołukowej proponujemy natychmiastową korekcję miednicy-zniesienie tego skrzywienia następuje w krótkim czasie.

Przy skrzywieniu dwułukowym proponujemy serię zabiegów indywidualnych YUMEIHO, polegających na skorygowaniu przemieszczenia miednicy, mobilizacji manualnej stawów kręgosłupa oraz na oryginalnym masażu ugniatająco-uciskowym.